Vinnere i Torpa ILs vårlotteri trukket

Vinnere i Torpa ILs vårlotteri trukket

I forbindelse med Åmot-dagen 18.06.22 ble vinnere i Torpa ILs vårlotteri trukket.
Tusen takk til alle som har kjøpt lodd og tusen takk til alle som har solgt lodd. Overskuddet går til aktivitet i idrettslaget og er med å sikre at det skal koste minst mlig å være med på våre aktiviteter.

Alle vinnere blir kontaktet og får informasjon om henting/levering av premier.

Dette er de heldige vinnerne av matkasser og spekepølser fra Vest-Torpa Gårds- og Viltkjøtt AS.

Premie 1 - 3 Matkasse + spekeskine (verdi kr. 5000,-)

 • Daniel Loeng Kjeldsrud
 • Wenche Sveum
 • Thea Kolstad

Premie 4 - 7 Matkasse (verdi kr. 3000,-)

 • Wenche Bergrum
 • Elise Berge
 • Sienna Frøslid
 • Anita Bjeglerud

Premie 8 - 12 Matkasse (verdi kr. 2000,-)

 • Rune Krok m/familie
 • Oddleif Øistad
 • Helene Enger
 • Vigdis og Bjarne Johnny Liereng
 • Even Gjerdalen

Premie 13 - 20 Spekepølse (verdi kr. 250,-)

 • Reidun og Robby Thorvaldsen
 • Unni Hagaset
 • Leif Sveum
 • Bent Brenden
 • Mette Enevoldsen
 • Stig Henning Nereng
 • Toril Lyshaug
 • Bente Seljebakken

Premie 21 - 27 Spekepølse (verdi 220,-)

 • Wenche Sveum
 • Lena Skanche
 • Siri Benstigen
 • Anita Engen
 • Gunnar Støten
 • Ole Harald Hagen
 • Andreas Hagen

Les også: