Torpa IL - Innkalling til årsmøte mandag 04.03.24
Foto Norges Idrettsforbund (NIF)

Torpa IL - Innkalling til årsmøte mandag 04.03.24

Det innkalles med dette til årsmøte i Torpa IL, mandag 04.03.2024, kl. 19.00 på Torpa barne- og ungdomsskole.

Dagsorden

 1. Godkjenning av møteinnkallingen.
 2. Godkjenning av sakslisten.
 3. Konstituering
  a) Møteleder
  b) Sekretær
  c) To representanter til å underskrive protokollen.
 4. Idrettslagets årsberetning.
 5. Idrettslagets regnskap og revisors beretning.
 6. Idrettslagets handlingsplan økonomi/budsjett/økonomiplan.
 7. Samarbeidsavtale Torpa Løypelag SA
 8. Oppdatert Lovnorm for Torpa IL
 9. Innkomne saker.
 10. Valg
Frist for å sende inn saker til behandling på årsmøtet er 19.02.24, forslag kan sendes torpaidrettslag@gmail.com.

Sakspapirer vil gjøres tilgjengelig 1 uke før årsmøtet.

Les også: