Nytt styre på plass og vi ser våren lyst i møte

Nytt styre på plass og vi ser våren lyst i møte

På ordinært årsmøte 04.03.24 lyktes det ikke å velge et fulltallig styre. Man hadde ikke fått “kabalen til å gå opp”. Valgkomiteen måtte derfor arbeide videre for å få på plass personer i helt avgjørende roller, på en måte som gir stabilitet litt over tid. Uten leder, nestleder og sekretær har man ikke et fullverdig styre og vi hadde måttet legge ned idrettslaget. Det var det ingen som ønsket eller ville. Det er derfor svært gledelig at man har lyktes med å fylle posisjonene slik at Torpa IL kan drive videre sin brede og flotte virksomhet.

Det ekstraordinære årsmøtet hadde kun et punkt på agendaen: valg.

Valgkomiteens innstilling

Leder - Linda Tveit Berge
Nestleder - Helen Bakke Klemoen
Sekretær - Monica G. Lunde
Styremedlem - Marthe Sollien

Foruten disse vil hovedstyret ha følgende medlemmer:
Kasserer - Kristin B. Lyshaug
Hallkoordinator - Knut Lium
Varamedlem - Anders Rønningen

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt på det ekstraordinære årsmøtet 04.04.23.

Det nye styret ønskes velkommen.

På ordinært årsmøte i mars ble det også valgt styrer i undergruppene. Nettsiden er oppdatert.