Årsmøte 2023 gjennomført - takk til alle som gjør en jobb for idrettslaget

Årsmøte 2023 gjennomført - takk til alle som gjør en jobb for idrettslaget

Torpa IL er et godt drevet idrettslag med full aktivitet i alle undergrupper. Hver dag, hvertfall nesten, er det en mulighet for å delta på våre ulike aktiviteter. Det er en stor glede å ha et idrettslag som vårt.

Årsmøte 2023 er nå gjennomført. Noen har gått ut av styret, noen har kommet inn. Dette gjelder både hovedstyret og undergruppene. Lista over tillitsvalkgte i laget vårt er rett og slett imponerende.

Men valgkomiteen hadde ikke lyktes i sitt arbeid med å få ny leder av hovedstyret og ny leder av fotballgruppa på plass, førs årsmøtet. Det har ikke stått på innsatsen. Det jobbes videre med dette.

Oversikt over hovedstyre og styre i undergruppene finner du i sakspapirene og våre nettsider vil bli oppdatert innen kort tid.


Les også: