Årsmøte 2024 - årsmøtedokumenter

Årsmøte 2024 - årsmøtedokumenter

Det er innkalt til årsmøte i Torpa IL mandag 04.03.24, kl. 19.00 på Torpa barne- og ungdomsskole.

Årsmøtet er viktig i idrettslaget, her gås det gjennom beretninger og regnskap og vedtas “saker og ting” og ikke minst er det årsmøte som velger både hovedstyre og styret for undergruppene.

Her finner du alle årsmøtepapirer.

Valg

Valgkomitéens innstilling er tatt inn slik den foreligger pr i dag 25.02.25. Valgkomitéen jobber med en “kabal” for å få alle verv besatt. Valgkomiéens endelige innstilling vil bli klar til årsmøtet.

Vel møtt på årsmøtet!

Les også: