Innkalling til ekstraordinært årsmøte torsdag 04.04.24, kl. 18.00

Innkalling til ekstraordinært årsmøte torsdag 04.04.24, kl. 18.00

Det innkalles med dette til ekstraordinært årsmøte i Torpa Idrettslag, torsdag 04.04.24, kl. 18.00 på Torpa EL-installasjon (inngang forsida).

Dagsorden

  1. Godkjenning av møteinnkallingen.
  2. Godkjenning av sakslisten.
  3. Konstituering
    a) Møteleder
    b) Sekretær
    c) To representanter til å underskrive protokollen.
  4. Valg

På ordinært årsmøte 04.03.24 lyktes det ikke å velge et fulltallig styre. Man hadde ikke fått “kabalen til å gå opp”. Valgkomiteen måtte derfor arbeide videre for å få på plass personer i helt avgjørende roller, på en måte som gir stabilitet litt over tid. Uten leder, nestleder og sekretær har man ikke et fullverdig styre og vi hadde måttet legge ned idrettslaget. Det er det ingen som ønsker eller vil. Det er derfor svært gledelig at man har lyktes med å fylle posisjonene slik at Torpa IL kan drive videre sin brede og flotte virksomhet.

Valgkomiteens innstilling

Leder - Linda Tveit Berge
Nestleder - Helen Bakke Klemoen
Sekretær - Monica G. Lunde
Styremedlem - Marthe Sollien

Foruten disse vil hovedstyret ha følgende medlemmer:
Kasserer - Kristin B. Lyshaug
Hallkoordinator - Knut Lium
Varamedlem - Anders Rønningen

Velkommen til ekstraordinært årsmøte!

Les også: