Prosjekt "Utstyr til hallen" er igang

Prosjekt “Utstyr til hallen” er igang

Torpa Idrettslag søkte Sparebankstiftelsen DNB om midler til innkjøp av utstyr til hallen og fikk tilslag på søknaden.
Kr. 140.000,- ble bevilget til utstyr.

Midlene skal brukes til utstyr som ikke er en del av kommunens entreprise på fastmontert utstyr. Vi har fått midler blant annet til følgende:

  • Innebandyutstyr
  • Airtrack («luftmatter»)
  • Stepkasser
  • Treningsmatter
  • Baller i utvalg

Vi håper at midlene rekker også til utstyr til bruk i svømmehallen.

Idrettslagets interne prosjektgruppe har tatt med kroppsøvingslærerne ved Torpa barne- og ungdomsskole, slik at vi sikrer på best mulig måte at utstyret som anskaffes også er i tråd med skolens ønsker og behov.

Linda Tveit Berge og Aina Haugen Lykkja tar hånd om prosjektet, slik at utstyret blir bestilt i tide og er på plass når hallen åpner.

Dette blir stas!

Les også: