Innkalling til ekstraordinært årsmøte 13.09.22

Innkalling til ekstraordinært årsmøte 13.09.22

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Torpa Idrettslag tirsdag 13.09.22, kl. 18.00, i lokalene til Torpa EL-installasjon

Jfr Torpa ILs lov innkalles det til ekstraordinært årsmøte med 14 dagers varsel.

Styret i Torpa IL vedtok den 28.08.22 å innkalle til ekstraordinært årsmøte med følgende dagsorden:

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Innmelding i Norges Håndballforbund

Sak 7 Innmelding i Norges Håndballforbund

På årsmøte i Torpa IL 10.mars 2022 ble det valgt styre i en håndballgruppe i idrettslaget. Det er i vårsemesteret 2022 bygget opp et håndballtilbud for barn og unge i Torpa.
For at det skal kunne meldes på lag til turneringer og serie må Torpa IL meldes inn i Norges Håndballforbund. Innmelding i et særforbund krever jfr idrettens lovnorm et årsmøtevedtak:

Styret i Torpa IL vedtok på styremøte den 28.08.22 å innkalle til ekstraordinært årsmøte for å behandle spørsmålet om innmelding i Norges Håndballforbund.

Styret innstiller på at Torpa IL meldes inn i Norges Håndballforbund.

§ 2 i Torpa ILs lovnorm vil ved et positivt vedtak på ekstraordinært årsmøte ha følgende ordlyd:

Ǥ 2 Organisasjon

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

(2) Idrettslaget er medlem av de(t) særforbundet som lagets årsmøte bestemmer.

Torpa Idrettslag er medlem av:

 • Norsk Skiforbund
 • Norges Fotballforbund
 • Norges Hundekjørerforbund
 • Norges orienteringsforbund
 • Norges Håndballforbund

(3) Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Innlandet idrettskrets og er tilsluttet Nordre Land idrettsråd.

(4) Idrettslaget skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.»

Last ned innkallingen til ekstraordinært årsmøte her.

Les også: