Innkalling til årsmøte 2023

Innkalling til årsmøte 2023

Det innkalles til årsmøte i Torpa IL, søndag 19.02.23, kl. 19.00 på Torpa barne- og ungdomsskole.


Dagsorden
 1. Godkjenning av møteinnkallingen.
 2. Godkjenning av sakslisten.
 3. Konstituering
  a) Møteleder
  b) Sekretær
  c) To representanter til å underskrive protokollen.
 4. Idrettslagets årsberetning.
 5. Idrettslagets regnskap og revisors beretning.
 6. Idrettslagets handlingsplan/budsjett/økonomiplan.
 7. Innkomne saker.
 8. Valg

Frist for å sende inn saker til behandling på årsmøtet er 05.02.23.
Saker kan sendes på torpaidrettslag@gmail.com.

Sakspapirer vil gjøres tilgjengelig 1 uke før årsmøtet.

Les også: