Idrettslagets aktivitet vokser og gror

Idrettslagets aktivitet vokser og gror

Torsdag den 10.03.22 var det årsmøte i Torpa Idrettslag. Nytt hovedstyre og nye styrer i alle undergrupper ble valgt. Oppmøtet på årsmøtet kunne vært bedre, men det viktigste; den daglige aktiviteten i laget har sjelden vært større. Og tross alt er aktiviteten viktigst.

Du kan se valgkomiteens innstilling her. Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Styrets årsberetning, regnskap/revisjonsberetning og budsjett kan du finne her.

Våre nettsider er nå oppdatert og snart er det på plass undersider også for de nye gruppene.

Ikke mindre enn 48 personer har nå verv i Torpa IL, enten i hovedstyret eller i styret i en av undergruppene.

På årsmøtet ble det etablert styre for tre nye undergrupper; håndball, innebandy og svømming.

I tillegg til alle som har et styreverv er det også mange som er engasjert som trenere eller lagleder i fotballen, det er mange som bidrar til gjennomføring av skirenn ukentlig gjennom vinteren og noen er aktivitetsledere på allidretten. Det kjøres hundeløyper og ordnes med både fotballbane og ridebane på Åmot .

I etterkant av årsmøtet har vi også fått etablert et lite prøveprosjekt med “folkebading” fram til påsken 2022. Bassenget holdes åpent for voksne en kveld i uka. Er det vellykket håper vi at dette blir permanent.

Altså ingen grunn til å klage på aktivitetsnivået i Torpa IL. Takk til alle som bidrar - vi er sammen en viktig ressurs i bygda og kommunen.

Les også: