Innmeldingsinformasjon

Vil du melde deg inn i idrettslaget?
Send en mail til oss på torpaidrettslag@gmail.com

Medlemskontingent
150,- enkeltmedlem
500,- familiekontingent

Treningsavgifter varierer fra aktivitet til aktivitet. Vårt ønske er å ha så lave avgifter som mulig.