Innmeldingsinformasjon

Innmeldingsinformasjon

Vil du melde deg inn i idrettslaget?
Dette må gjøres via Norges Idrettsforbund.
Følg denne linken:

Endringer i medlemskap gjølres via Min idrett

Medlemskontingent
150,- enkeltmedlem
500,- familiekontingent

Treningsavgifter varierer fra aktivitet til aktivitet. Vårt ønske er å ha så lave avgifter som mulig.

Har du spørsmål om innmelding send en mail til oss på torpaidrettslag@gmail.com .