Innebandy

Innebandy

Fra hallen ble åpnet har det vært innebandy for barn og unge torsdag kveld og for voksne søndag kveld.
Tilbudet har blitt godt motatt og alle er hjertelig velkomne.

Styret for Innebandygruppa er:

Henrik Blom
414 86 732
blomhenrik@hotmail.com

Eva Åmodt Blom
952 38 720
evaaamodt@hotmail.com

Følg med på Facebookgruppen Torpa Innebandy.