Fotball

Fotball

Fotballgruppa i Torpa IL har ansvar for barnefotballen 6-12 år. I tillegg til jente/damelag. Ungdomsfotball og senior er organisert i Vest Torpa Ungdomslag (VTUL).

Sesongen 2021 er det 10 lag med i alt 76 spillere.
Flere ungdommer fra Torpa spiller også på lag administrert av VTUL og vi har spillere på samarbeidslag med Nordre Land Idrettslag.

Torpa IL drifter fotballbanen Åmot Stadion.

Styret i Fotballgruppa

Leder
Linda Tveit Berge (inntil ny leder av fotballen er på plass)
482 28 335
lintve@hotmail.com

Sportslig leder
Anders Høst
Kommer snart…
host79rod@hotmail.com

Dommeransvarlig
Tommy Storheil
479 06 172
storheiltommy@gmail.com

Banedisposisjonsansvarlig
Ragnhild S. Thorvaldsen

Kisokansvarlig
Monica Engevold

Banekomite Åmot
Kai Andre Frøyslid
415 62 620
kai_andref@hotmail.com

Simen Taraldstad
918 55 150

Marius Ulsakerhaugen

Samleside for fotballaktivitet i Torpa