Fotball

Fotball

Fotballgruppa i Torpa IL har ansvar for barnefotballen 6-12 år. I tillegg til jente/damelag. Ungdomsfotball og senior er organisert i Vest Torpa Ungdomslag (VTUL).

Sesongen 2021 er det 10 lag med i alt 76 spillere.
Flere ungdommer fra Torpa spiller også på lag administrert av VTUL og vi har spillere på samarbeidslag med Nordre Land Idrettslag.

Torpa IL drifter fotballbanen Åmot Stadion.

Styret i Fotballgruppa

Leder
Frank Bakke Rustestuen
91 85 51 51
frank_rustestuen@hotmail.com

Sportslig leder
Anders Høst
Kommer snart…
host79rod@hotmail.com

Sportslig leder- Junior
Michael Enriquez
994 16 343

Dommeransvarlig
Tommy Storheil
479 06 172
storheiltommy@gmail.com

Banedisposisjonsansvarlig
Ragnhild S. Thorvaldsen

Kisokansvarlig
Monica Engevold

Banekomite Åmot

Simen Taraldstad
918 55 150

Samleside for fotballaktivitet i Torpa